Bel voor een afspraak:

038-2303440

 

Vergoeding van de behandeling door ziektekostenverzekeraars.

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende ziektekostenverzekering komen de kosten geheel of gedeeltelijk in aanmerking voor vergoeding.
De behandeling(en) kom(t)en in aanmerking voor vergoeding als u een verzekering voor tandheelkundige kosten heeft afgesloten.
Wij raden u aan om zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan welke bedragen vergoed worden.

 

Overleg met de tandarts

Omdat zowel de tandarts als wij bezig zijn met uw mond is het voor een optimaal resultaat belangrijk dat er tussen de tandarts en de mondhygiëniste overleg is. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportage aan de tandarts na afloop van de behandeling. Wanneer u bezwaar hebt tegen deze rapportage, dan verzoeken wij u dat schriftelijk aan ons door te geven.

 

Overleg met andere zorgverleners

Soms kan het noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij problemen met uw algemene gezondheid, dat wij ook contact zoeken met andere zorgverleners zoals huisarts of specialist. Een en ander om de behandeling op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen uitvoeren.

 Wij zullen dat uiteraard altijd doen in overleg met u.

 

Legitimatie en BSN ( Burger Service Nummer )

Sinds 1 juli 2008 zijn zorgverleners verplicht om hun cliënten te identificeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of officieel vreemdelingencertificaat). Wij vragen u dan ook om altijd een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.

 

Camera- toezicht

Voor uw en onze veiligheid is onze entree/wachtruimte voorzien van een camera. Deze beelden kunnen alleen door de mondhygiëniste bekeken worden binnen de praktijk, om te zien wie er binnen komen en aanwezig zijn. De beelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

Aansprakelijkheid

Waak zelf over uw eigendommen. Mondhygiëne Praktijk SARKISIAN is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

 

Privacy Wetgeving

Met ingang van 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) van kracht gegaan. Deze wet regelt wat er allemaal is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens.
Mondhygiëne Praktijk SARKISIAN zal zorg dragen voor een correcte verwerking van uw persoonsgegevens volgens de AVG wetgeving.

Persoonsgegevens zullen uitsluitend verzameld en gebruikt worden voor:
 - communicatie met uw tandarts ten behoeve van rapportages,
 - communicatie met uw huisarts ten behoeve van medische interacties,
 - Infomedics B.V., ten behoeve van onze facturering.

De verzamelde gegevens kunnen door u worden ingezien, niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden.