Bel voor een afspraak:

038-2303440

 

Mondhygiëne Praktijk SARKISIAN geeft u graag alle aandacht en goede zorg die u wenst. Daarom hebben wij voor het innen van onze rekeningen
uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

 

Uw gegevens

Mondhygiëne Praktijk SARKISIAN en Infomedics hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Daarom is Infomedics
ISO-gecertificeerd, net als alle dienstverleners die ingeschakeld worden om uw rekening te kunnen maken en versturen.

 

Uw mondzorgrekening

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandelingen hebben uitgevoerd.
Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlands Zorgautoriteit is vastgesteld.
Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn, kijk dan op www.allesoverhetgebit.nl.

 Uw rekening op papier of online?

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig.
Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat.
Als u inlogt op uw Infomedics portaal vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt.
Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen dan kunt u dat op uw portaal zo instellen.
Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl

 

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het u niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met
de servicedesk van Infomedics op 0900-404 94 04( € 0,35 per gesprek). Daar kunt u geholpen worden met een eventuele betalingsregeling.